-3° Açık
 • EURO 4.65
 • DOLAR 3.74

Çevreciler Hukuk Mücadelesini Kazandı

İlçemize bağlı Saçlımüsellim köyünün ormana yakın bölümünde patlayıcı madde deposu kurulmasına 5 kişilik bilirkişi heyeti izin vermedi. Uzunköprü bağlı Saçlımüsellim köyünün ormana yakın bölümünde 737 m2 lik alanda 140 tonluk patlayıcı madde deposu kurulması için bölgemiz planlarında değişiklik yapılmasına Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği tepki göstererek hukuki süreç başlatmıştı. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından; söz konusu […]
Gündem - 07 Ekim 2017 12:07 A A

İlçemize bağlı Saçlımüsellim köyünün ormana yakın bölümünde patlayıcı madde deposu kurulmasına 5 kişilik bilirkişi heyeti izin vermedi.
Uzunköprü bağlı Saçlımüsellim köyünün ormana yakın bölümünde 737 m2 lik alanda 140 tonluk patlayıcı madde deposu kurulması için bölgemiz planlarında değişiklik yapılmasına Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği tepki göstererek hukuki süreç başlatmıştı.
Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından; söz konusu yapılan bölge planlarındaki değişiklik hakkında Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Av. Bülent Kaçar kanalıyla Edirne İdare Mahkemesine dava açmıştı.
Edirne İdare Mahkemesinde görülen davada uzman beş kişilik bilirkişi heyeti oybirliğiyle hazırladığı 43 sayfalık bilimsel rapor hazırlanıp mahkeme heyetine sunuldu.
Sunulan rapor Saçlımüsellim köyünde patlayıcı madde deposunun kurulamayacağı hukuksal, bilimsel ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde ortaya konuldu.
Davaya müdahil Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri ve Kent Konseyi Başkanı Memet AKBAL beraberinde Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Av. Bülent Kaçar basın mensuplarıyla buluşarak bilir kişi raporunu kamuoyu ile paylaştı.
“Gözün Aydın Trakya.” başlığı adı altında kamuoyuna paylaşılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Uzunköprü halkına rağmen hukuka, kamu yararına aykırı, planlama esaslarını yok sayan, tepeden inme plan değişikliği yaparak kurulmasının önünü açtığı patlayıcı madde deposunun iptali için Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneğinin müdahil olduğu Edirne İdare Mahkemesinde görülen davada uzman beş kişilik bilirkişi heyeti oybirliğiyle hazırladığı 43 sayfalık bilimsel raporunu mahkemeye sunmuştur.Sunulan rapor Saçlımüsellim köyünde ve Trakyamızın verimli arazileri üzerinde patlayıcı madde deposunun kurulamayacağını hukuksal, bilimsel ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde ortaya koymaktadır. Bilirkişi heyeti raporuna göre;Planlanan parseller Çakmak Barajı Havzası dahilinde olup yer altı suyu besleme alanı içindedir.
1-Parseller hali hazır Kuru Özel ürün Arazisi (KOT) sınıfındadır.
2-İmar planı teklifine konu taşınmazlar yürürlükteki Trakya Bölgesi Çevre Düzeni Planında hakim fonksiyon olarak “Tarım Arazisi”, “Orman Alanları” ve “Yer altı Suları Besleme Alanı” kullanımındadır. Edirne İl Çevre Düzeni Planına göre ise “Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli Korunacak Alan” vasfındadır.
3-Dava konusu planda strateji olarak ; tek bir depo yerine güvenlik mesafesini düşürücü 4 adet küçük depo tasarlanmıştır.
4-Üst ölçekli planlardaki kullanım türüne aykırı olarak getirilen yeni kullanım türü yönüyle planlar arası uyumsuzluk göze çarpmaktadır.
5-Dava konusu değişiklikler üst ölçekli planlarda değişiklik gerektirmektedir. Çünkü ilgili parsellerin büyüklüğü 50 hektarın çok üzerinde 94.65 hektardır.
6-Plan hükümlerinde 94.65 hektar alanda tarımsal faaliyetin sürdürüleceğine dair hüküm bulunmadığına göre hektarlarca alan tarım dışı bırakabilinecektir.
7-İlgili gösterimde yer alan “Üretim” ifadesi uygulamada alanda doğrudan bir patlayıcı madde üretimini mümkün kılacak bir ifadedir.
8-% 0 – 18 arasında değişen eğime sahip olan parseller üzerinde aşırı yağışlarla birlikte toprak kayması riskinin bulunmakta olup yapılmak istenen yatırım için zemini sağlam bir toprak yapısından söz edilemez.
9-Davaya konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Çevre Düzeni Planlarına uyumsuz olduğu tespit edilmiştir.
10-Söz konusu parsellerin Özel Ürün Arazisi sınıfında bulunduğu ve davaya konu plan için tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir.
11-3083 sayılı Toplulaştırma kanunu çerçevesinde bölgede yürütülen projelerin etkileri ve sahada neden olacağı yeni fiili durumlar ise hiç dikkate alınmamıştır. Böylece kanunun amacı ve bölge tarım arazileri üzerinde sağlayacağı katkı da yok sayılmış olmaktadır.
12-Yöre veya bölge halkının kalkınmasında kamuya yararlı bir planlama olarak nitelendirilebilmesi amacıyla kamu kurumlarından alınmış herhangi bir kamu yararı belgesi yoktur.
13-Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır.
14-Plan ve proje alanı tarımsal açıdan patlayıcı madde deposu tesisi yapımı için uygun bir yer seçimi olarak değerlendirilmemiştir.
15-ÇED yönetmeliği Duyarlı Yöreler maddesi gereği depolama alanı korunması gereken alanlar olarak belirlenmiştir.
16-Böyle bir arazide depolama yapılmasının ve taşıma yollarının yayılıcı kirletici kaynağı olması nedeni ile alınacak tedbirlerle ilgili olarak herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır.
17-Davaya konu işlemde planlama esasları, şehircilik ilke ve teknikleri, çevrenin korunması, geçerli mevzuat yönüyle eksiklikler bulunduğu ve bu eksikliklerin göz önünde bulundurulmasında kamu yararı bulunduğu Bilirkişi Heyetinin ortak görüş ve kanaatidir.
Bilirkişi heyetinin hazırladığı ayrıntılı bilimsel raporun en önemli idari sonucu da her iki plana imza atan ve onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yetkilerinin işlediği görevi kötüye kullanma suçudur. Rapor ile tespit edilen hukuksuzlukları, mevzuata aykırılıkları uzman olan Bakanlık yetkililerinin bilmemesi mümkün değildir.
Edirne İdare Mahkemesinin vereceği iptal kararına bağlı olarak masa başından bu kamu zararına onay ve imza veren ilgili kamu görevlileri hakkında idari ve adli süreç başlatacağız. Bilirkişi raporu göstermektedir ki çevreyi, tarımı korumak ile görevli yetkililer eliyle Trakya tarım topraklarının tarım dışı amaçla kullanıma açılması için imza ve onay verilmektedir.
Trakya’da doğa ve yaşam için mücadele veren başta Trakya Platformu olmak üzere Kent Konseylerine, yaşam savunucusu doğa korumacı tüm dostlarımıza, verdiğimiz uğraşları güzel haberler yaparak kamuoyuna sürekli taşıyan özgür ve yürekli gazeteci dostlarımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz.” Denildi.

Gündem - 12:07 A A
BENZER HABERLER

POPÜLER HABERLER

 • 01
  KAPALIYIZ…!!!
  Pazar günü mezarlık ziyareti yapmak için, Uzunköprü Şehir Mezarlığına giden vatandaşlar kilitli kapıyla karşılaştılar.  Mezarlık kapılarının saat 14.00’a gelmesine rağmen halen kapalı olmasına daha fazla kayıtsız kalmayan bir vatandaş “ 80 yaşındaki annemi, babamın mezarına götürebilmek için duvardan mı atlatmam gerekiyor? ” sözleri ile yaşanan duruma isyan etti. Hafta sonu olması vesilesi ile geride bıraktığımız […]
 • 02
  YILDIRIM, Sanayi Sitesi Başkanı YILMAZ’ı hedef aldı
  Veli Yıldırım; “ Sanayi sitemizde güvenlik yok, hizmet yok, ne yazık ki bunları dert eden başkan yok. Hasan Yılmaz’ın tek düşüncesi vekalet oylarla koltuğu sağlama almak.” Bir zamanlar Uzunköprü’nün can damarı konumunda bulunan, ancak yönetimsel eksiklikler ve ekonomik nedenlerden dolayı her geçen gün kepenklerin indiği Uzunköprü Sanayi Sitesinde sorunlar bir türlü bitmiyor. Yolların çukur ve […]
 • 03
  57 Yıllık Tecrübe ile Uzunköprü’yü Dünyaya Tanıtıyor
  Küçük bir sanayi atölyesinden başlayarak dünya firmalarına iş yapan bir hale gelen AR-İŞ Makine, ülkemiz ihracatına büyük katkı sunmaya devam ediyor . İlçemizin makine sanayi konusunda yaptığı projeler ile Uzunköprü’müzün dünyaya açılan penceresi olan AR-İŞ Makine aldığı işler ve yaptığı çalışmalar ile her geçen gün büyümeye devam ediyor. 1960 yılında Mustafa Peközcan tarafından torna ve […]
 • 04
  Kaçar ve Çevreciler Bir Kez Daha Kazandı
  Edirne’nin Keşan ilçesinde açılan kalker ve taş ocakları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Saros Körfezi kıyısındaki, ‘Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ile Özel Koruma Bölgesi’ ilan edilen ve Bakanlığın ‘ÇED raporu gereksizdir’ kararı verdiği ormanlık alanlarla ilgili açılan davada mahkeme, ‘ÇED gereklidir’ kararı verdi. Keşan’a bağlı Mecidiye köyünün Saros Körfezi kıyısındaki ormanlık alan, […]
 • 05
  Gülen Yüzler Ekibi, Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor
  Köylerimizde ki okullara verdikleri destek ile öğrencilerin yüzlerini güldüren, Gülen Yüzlere Uzanan Eller ekibi bu kez İpsala Özel Yeni Hayat Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek orada bulunan vatandaşların yüzünü güldürdü. Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, gönüllü öğrencileri tarafından hayata geçirilen “Gülen Yüzlere Uzanan Eller Projesi” sorumlusu Büşra Yılmaz, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmaz; “Aile, […]

YAZARLARIMIZ