16° Parçalı az bulutlu
  • EURO
  • DOLAR

Kullanım ve Gizlilik Şartları

UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu sayfayı kullanılarak UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’a iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır Bu web sitesinin sahibi UZUNKÖPRÜ GAZETECİLİK VE MATBAACILIK LTD.ŞTİ.’ye ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Uzunköprü Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd.Şti.’ye aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.
1.UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Uzunköprü Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
3. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’ın web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı
UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Web Sayfalarına Link Verilmesi
Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’den bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı
UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR Web Sitesi’nin sahibi Uzunköprü Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd.Şti.’dir. Bu sayfada bulunan program videoları, ses kayıtları, bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’nin ya da UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’nin anlaşmalı olduğu yayıncı kuruluşların mülkiyetindedir. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür program videosu, ses kaydı, veritabanı, web sitesi, yazılım kodu vb. unsurların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile UZUNKOPRUGAZETESI.COM.TR’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.